Fujitsu vyvíjí cloudovou platformu pro zužitkování velkých objemů dat

Obory článku
software, cloud
Zmiňované firmy
Fujitsu

Fujitsu oznámilo vyvoj cloudové platformy předběžně pojmenované Convergence Services Platform, která dokáže zužitkovat velký objem dat. Fujitsu začne tuto platformu nabízet v prvním čtvrtletí roku 2012 a následovat bude postupné uvádění služby do provozu.

Convergence Services Platform je platforma jako služba (PaaS), která akumuluje data shromažďovaná různými snímači nebo již shromážděná data a tato data integruje, zpracovává je v reálném čase a používá k budoucím výstupům.

Používáním platformy Convergence Services Platform jako služby (PaaS), která dokáže zužitkovat různé typy objemných datových sad na jedné platformě, mohou zákazníci zvýšit hodnotu svých produktů a služeb, rychle zpřístupnit nové informační služby online, posílit spolupráci shromažďováním informací z určitého regionu, a tím vytvářet nové hodnoty a přinášet novou dynamiku do regionálních komunit.

Fujitsu vyvíjí platformu Convergence Services Platform jako integrovanou platformu, která dokáže pojmout a analyzovat velké množství dat, zpracovat je v reálném čase a provádět kontextové zpracovávání dat (data, která vstupují do platformy Convergence Services Platform, jsou řízena označením informací o umístění a identitě zařízení, které data generuje. Tyto kontextové informace se používají ke zjištění důležitosti dat pro uživatele - tento proces odvozování významu dat pro jednotlivé uživatele se nazývá kontextové zpracovávání.). Fujitsu hodlá být první společností na světě, která tento typ platformy Convergence Services Platform nabídne v podobě platformy jako služby (PaaS).

Funkce nové platform

1. Komplexní služba, která integruje všechny požadované technologie

Prostřednictvím cloudu platforma integruje všechny technologie vyžadované k zužitkování velkých objemů dat, včetně kombinovaného zpracovávání událostí (způsob zpracování dat, kdy jsou jednotlivá neustále shromažďovaná data považována za událost; stav přenosu pro danou událost je opakovaně monitorován a při dosažení předem určených podmínek se spustí naplánovaný proces, během kterého je v paměti vysokou rychlostí zpracovávána operace - tento typ zpracování je také označován jako komplexní zpracovávání událostí (CEP)), paralelního distribuovaného zpracovávání, komprese a anonymizace dat a hybridních datových webových aplikací (způsob vytváření webových služeb, ve kterých je za účelem vytvoření požadované webové služby spojeno více webových služeb).

2. Možnost integrace různých typů velkých datových sad

Díky možnosti integrace různých typů velkých datových sad, které obsahují data shromážděná různými snímači, data protokolů obchodních transakcí, textová data a binární datové proudy (oproti přijímání dat v běžných formátech, například ve formě písmen nebo číslic, je binární datový proud odesílán ve speciální binární formě, například jako data zvuku nebo videa), přispívá tato platforma k vytváření nových hodnot.

3. Formát cloudové služby umožňuje kompatibilitu se všemi vyžadovanými výpočetními prostředky

V závislosti na požadavcích využívané služby lze platformu použít již pro malé objemy dat a malý počet připojených serverů. Použity jsou pouze potřebné výpočetní prostředky, čímž nevznikají příliš vysoké náklady.

  

Funkce platformy

Funkce platformy

1.     Shromažďování a detekce dat

Aplikací pravidel na datový tok ze snímačů lze provést analýzu aktuálního stavu. Na základě této analýzy lze poté provádět rozhodnutí s navigací nebo jinými vyžadovanými postupy prováděnými v reálném čase.

2.     Řízení a integrace dat

Obrovský objem různých dat v různých formátech neustále shromažďovaných ze snímačů je efektivně akumulován a řízen pomocí technologie, která data automaticky třídí a archivuje.

3.     Analýza dat

Tento obrovský objem akumulovaných dat je rychle analyzován pomocí paralelního distribuovaného modulu pro zpracování, který analýzou minulých dat, předpověďmi do budoucnosti nebo simulacemi vytváří hodnoty.

4.     Informační aplikace

Pomocí technologie hybridních webových služeb jsou analytické výsledky z platformy integrovány s více webovými službami a vznikají tak nové navigační služby. Výsledky analýzy a posouzení jsou zveřejněny a použity k poskytnutí doporučení (způsob poskytování informací, jehož cílem je pomoci uživateli selektivním poskytováním informací, které jednotliví uživatelé potřebují, nebo informací, které odpovídají stavu daného uživatele), jejichž cílem je podpora koncových uživatelů.

5.     Výměna dat

Pomocí technologie federace dat (v kontextu integrace dat je federace způsob virtuální integrace dat, kdy je předem definováno virtuální zobrazení dat, které bude přístupné uživateli; pokud uživatel odešle požadavek na virtuální zobrazení, informace vyžadované pro odezvu na tento požadavek jsou shromážděny z datového zdroje a integrovány do odezvy uživatele - a informace se ve formě virtuálního zobrazení zobrazí tak, jako by skutečně existovaly), v rámci které jsou data přístupná v souladu s oprávněními, je v případě potřeby v požadovaném formátu k dispozici konvergence dat mezi klienty (majiteli).

6.     Podpora vývoje a řízení provozu

Na uživatelském portálu jsou k dispozici funkce podpory vývoje a funkce řízení provozu pro celou platformu. Díky tomu lze všechny vývojové prostředky řídit a provozovat v integrovaném prostředí.

  

Formáty doručení platformy

Formáty doručení platformy

Platforma Convergence Services Platform bude pravděpodobně k dispozici v následujících třech formátech.

  • Integrační formát: Společnost Fujitsu poskytuje platformu jako službu (PaaS) a na platformě vyvíjí proprietární aplikace zákazníků
  • Formát aplikačních služeb: Společnost Fujitsu poskytuje prostřednictvím platformy každý typ aplikační služby (například SPATIOWL (Služba představená 14. června 2011, která využívá lokalizační informace))
  • Datový formát: Společnost Fujitsu využívá prostředí k analýze dat uživatelů i dat shromážděných na platformě

Zdroj: Fujitsu

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Antispamová kontrola
kapalin_: