Jak se vyvíjí požadavky na internetové připojení

Obory článku
telekomunikace, ISP
Zmiňované firmy
Ericsson

Zajímavou studii o penetraci internetového připojení vydal Ericsson. Z ní mimo jiné vyplývá, že počet uživatelů širokopásmového připojení (broadbandu) letos překročí magickou hranici jedné miliardy, přičemž devadesát procent dotázaných v průzkumu využívá internet každý den, a také že klienti vyžadují přístup k internetu vždy a všude...

Podle této studie telekomunikační trh prožívá revoluci. Celosvětový počet předplatitelů širokopásmového internetu překročil v roce 2010 půl miliardy. Ericsson odhaduje, že do konce roku 2011 tento počet překročí miliardu a v roce 2016 se přiblíží pěti miliardám. V roce 2011 dosáhnou příjmy operátorů mobilních a pevných sítí cca 1,65 miliard USD – téměř tří procent předpokládaného celosvětového HDP. Tyto změny jsou důsledkem narůstající popularity nového typu zařízení – smartphonů a tabletů. Mobilní telefon jako zařízení pouze k hlasovým hovorům je již minulostí.

„Tento trend ovlivní všechny země včetně České republiky. Češi mají stejný zájem o moderní technologie jako například Japonci. Mobilní operátoři i operátoři pevných linek budou muset brzy reagovat na potřeby klientů. Požadavek poskytnutí přístupu k internetu v kteroukoli denní a noční hodinu stále větší skupině uživatelů, bude vyžadovat navýšení investic do infrastruktury,“ řekl Pavel Doležal, Head of Consumer & Business Solutions Western & Central Europe.

Popularita smartphonů a tabletů zcela změnila způsob používání internetu. Zákazníci telekomunikačních operátorů potřebují přístup do sítí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zájem mladé generace, nýbrž o reálné potřeby všech věkových kategorií. Průzkum provedený Ericssonem v roce 2010 v USA, Velké Británii a ve Švédsku prokázal, že v roce 2002 pouze 36 procent dotázaných využívalo připojení k internetu denně. V roce 2010 to bylo již 90 procent dotázaných. Nejpokročilejšími uživateli internetu jsou vlastníci iPhonů. Až 80 procent z nich prohlašuje, že se k síti připojují každý den. V případě uživatelů laptopů se jedná o 74 procent a v případě smartphonů jde o 63 procent.

Přístup k internetu začíná být vnímán jako věc natolik samozřejmá jako přístup k elektřině. Pro plánované použití internetu, které vyžaduje soustředění, spotřebitelé většinou preferují větší displej a klávesnici. A to především, jedná-li se o připojení z domu. Vznikne-li však náhlá potřeba být online, pak jsou upřednostňována zařízení typu smartphone. Zajímavé je, že tyto typy telefonů nahrazují notebooky i v případě potřeby krátkodobého připojení k internetu v pohodlí domova.

  

Graf č. 1. Preference pro internetová zařízení – osobní počítače, laptopy, tablety, smartphony, v závislosti na okolnostech, zda jste doma nebo venku a jestli jde o plánovanou nebo náhlou potřebu připojení k internetu

 

Ze zprávy Ericsson ConsumerLab vyplývá, že rostoucí popularita smartphonů a tabletů vede ke změně životního stylu, který je stále více spojován s neomezeným přístupem k internetu. To se týká nejen soukromého života, ale i podnikání a vztahů se státní správou.

  

Graf č. 2. Statistika používání internetu (Zdroj: Ericsson Global Infocom webový průzkum 2010. Trhy: USA, UK a Švédsko.)

 

Na trzích v USA, Velké Británii a Švédsku činil nárůst mobilních širokopásmových připojení 23 % mezi roky 2007 a 2010. Lze předpokládat, že se jedná o reakci na zvýšení počtu vlastníků osobních přenosných počítačů, které představovalo 38 % mezi lety 2006 a 2010. Faktem je upřednostňování vlastního mobilního širokopásmového připojení vlastníky osobních notebooků, tabletů či smartphonů. Další markantní růst byl zaznamenán u využívání možnosti mobilního připojení alespoň 1 za měsíc, které v roce 2007 využívalo pouze 19 % uživatelů a v roce 2010 se jednalo už o 33 %.

  

Graf č. 3 Typy připojení: pevné, mobilní a mobilní v telefonu a jejich trend

 

Společnost Ericsson odhaduje, že by se do roku 2016 počet mobilních širokopásmových přípojek měl zvýšit až na 5 miliard, ze kterých by 95 % připadalo na HSPA, LTE a CDMA sítě.

Průzkum provedl Ericsson ConsumerLab v USA, UK a Švédsku.

Zdroj: Ericsson [PDF]

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Antispamová kontrola
teplot_: