Warning: Table './d1394_drupal/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc on line 136

Warning: Table './d1394_drupal/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:996:{s:13:\"theme_default\";s:5:\"fever\";s:13:\"filter_html_1\";s:1:\"1\";s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"5fe6eae150af4e56112c001190001c50f30fff335724864ea3d95df181c7224f\";s:10:\"menu_masks\";a:30:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:31;i:11;i:30;i:12;i:29;i:13;i:28;i:14;i:25;i:15;i:24;i:16;i:22;i:17;i:21;i:18;i:15;i:19;i:14;i:20;i:13;i:21;i:12;i:22;i:11;i:23;i:7;i:24;i:6;i:25;i:5;i:26;i:4;i:27;i:3;i:28;i:2;i:29;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:1:{i:0;s:9:\"menu-user\";}s:9:\"site_name\";s:5:\"FLOPS\";s:19:\"file_directory_temp\";s:23:\"sites/default/files/tmp\&quo in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc:136) in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/bootstrap.inc on line 726

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc:136) in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/bootstrap.inc on line 727

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc:136) in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/bootstrap.inc on line 728

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/database.mysql.inc:136) in /data/web/virtuals/1394/virtual/www/includes/bootstrap.inc on line 729
Microsoft vydal SP1 pro Office 2010 | FLOPS

Microsoft vydal SP1 pro Office 2010

Obory článku
software, aktualizace, aplikace, bezpečnost
Zmiňované firmy
Microsoft

Aktuálně uvolněná aktualizace Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje nejnovější aktualizace pro Office 2010 a zahrnuje jednak dříve nevydané opravy, které byly určeny speciálně pro tuto aktualizaci Service Packu (kromě obecných oprav produktu, jako je vylepšení stability, výkonu a zabezpečení); a také všechny veřejné aktualizace vydané do června 2011 a všechny kumulativní aktualizace vydané do dubna 2011.

Přehled vylepšení poskytovaných aktualizací Office 2010 SP1

Aktualizace Access 2010 SP1

 • Aktualizace Access 2010 SP1 přidává novou funkci integrace obsahu do galerie částí aplikace.
 • Opravuje problém, který nastává při pokusu o export souboru aplikace Access do sešitu aplikace Excel.
 • Zlepšuje výkon při publikování formulářů klienta, které obsahují vložené obrázky, z aplikace Access.


Aktualizace OneNote 2010 SP1

 • Přidává novou možnost Otevřít z webu, která je umístěna v nabídce Otevření souboru. Umožňuje otevírat poznámkové bloky aplikace OneNote ze služby Windows Live SkyDrive.
 • Do nabídky Sdílená složka jsou nyní přidány možnosti Weba Síť. To usnadňuje sdílení poznámkového bloku.
 • Pomocí funkce Rychlé zařazování lze uložit místní oddíl Nezařazené poznámky do jiného oddílu nebo do služby Windows Live SkyDrive. Chcete-li to provést, klikněte na položkySoubor, Možnosti, Uložit a zálohovat a klikněte na příkaz Změnit.
 • Zlepšuje synchronizaci aplikace OneNote se službami SharePoint a Windows Live SkyDrive.
 • Aplikace OneNote 2010 s aktualizací SP1 nyní k přihlášení ke službě Windows Live SkyDrive používá službu Windows Live Essentials.
 • Opravuje problém, k němuž docházelo při použití odrážky nebo číslovaného seznamu na prázdný řádek nebo řádky.
 • Opravuje problém, při kterém jsou v navigačním panelu v případě otevření nebo vytvoření velkého počtu poznámkových bloků a po jejich následné minimalizaci vidět poznámkové bloky.
 • Odstraňuje problém s použitím nesprávného stylu na řádku následujícím po vloženém odkazu.
 • Opravuje problém, při kterém se stránky, které jsou v aplikaci OneNote 2010 označeny jako přečtené, označí jako nepřečtené.
 • Vylepšuje výkon při sdílení notebooku velkým množstvím uživatelů, které používají skupiny oddílů.
 • Aplikace OneNote 2010 s aktualizací SP1 nyní dokáže zvýrazňovat položky ve výsledcích hledání.
 • Opravuje problém, při kterém nelze při sdílení poznámkového bloku správně přesunout rukopis.
 • Aktualizace OneNote 2010 SP1 opravuje funkci zvýraznění při hledání určitého textu, který se nachází ve vícestránkovém souboru XPS.
 • Opravuje problém, při kterém se rukopis nemusí správně přesunout, použijete-li příkaz Vložit mezeru. Dále řeší různé další problémy s přesouváním rukopisu.
 • Aktualizace OneNote 2010 SP1 opravuje funkci zvýraznění při prohlížení stránky, na které je použit nástroj Zvýrazňovač.
 • Když používáte aplikaci OneNote v počítači, ve kterém současně jiní uživatelé používají aplikaci OneNote v rámci služby Windows Live SkyDrive, zobrazí se podrobná chybová zpráva.
 • Zlepšuje výkon při sdílení poznámkového bloku v pomalé síti pomocí služby SharePoint 2010.
 • Opravuje problém se zobrazením chybové zprávy Výjimka 0x80042001 (InvalidXML) při exportu a následném importu stránky s obsahem ve švédštině pomocí objektového modelu aplikace OneNote.
 • Při prvním otevření aplikace OneNote 2010 zobrazí aplikace OneNote výzvu k vytvoření prvního poznámkového bloku ve službě Windows Live SkyDrive nebo v místním umístění. Aktualizace OneNote 2010 SP1 přidává novou hodnotu registru DisableSkydriveSetupOnFirstBoot, která umožňuje vypnutí této funkce a vytvoření místního poznámkového bloku.
 • Lepší výkon při vytváření nové stránky pomocí šablony.
 • Opravuje problém se zobrazením červeného symbolu X místo výtisku při kopírování nebo přesunu stránky, která obsahuje výtisk ve formátu aplikace OneNote 2010, do formátu aplikace OneNote 2007.
 • Opravuje problém s autorstvím stránky při exportu stránky a jejím následném importu pomocí objektového modelu aplikace OneNote.
 • V aplikaci OneNote 2010 SP1 se nyní lze správně posouvat, i když je ukazatel myši poblíž okrajů obrazovky.
 • Aplikace OneNote 2010 SP1 může nyní otevírat nebo synchronizovat poznámkové bloky vytvořené pomocí služby Windows Live SkyDrive, které obsahují následující znaky:
  , ", ", &, %, #, ~, +
 • Opravuje některé problémy, s nimiž se setkávají uživatelé systémů Windows 7 a Windows Vista při připojení ke službě Windows Live SkyDrive nebo při jejím používání.
 • Opravuje problém, při kterém může dojít ke ztrátě přizpůsobených příznaků poznámek, když některý doplněk zabrání v ukončení aplikace OneNote 2010.
 • Opravuje problém s objektovým modelem metody UpdateHierarchy.

Outlook 2010 SP1

 • Aplikace Outlook 2010 SP1 zahrnuje podporu služeb Office 365.
 • Aplikaci Outlook 2010 SP1 lze nastavit tak, aby vždy používala výchozí účet pro odesílání.
 • Opravuje problém, při kterém dochází k přeskočení času pro opakované připomenutí mezi dvěma schůzkami.

PowerPoint 2010 SP1

 • Výchozí chování možnosti Zobrazit zobrazení předvádějícího se změní tak, že se na sekundárním monitoru zobrazuje prezentace a na primárním monitoru poznámky.
 • Opravuje problém s přechodem do nesprávného stavu animace po prohlédnutí všech snímků.
 • Opravuje problém se zmizením ukazatele myši, když v seznamu Zobrazit vyberete možnost Druhý monitor.
 • Prohlížeč prezentací PowerPoint Viewer je nyní součástí balíčku pro disk CD.
 • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při úpravě nebo aktivaci objektu aplikace Excel, který obsahuje kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).
  Chyba při přístupu k souboru. Pravděpodobně došlo k přerušení připojení k síti.
  Microsoft PowerPoint nemůže spustit aplikaci vyžadovanou k otevření tohoto objektu. Došlo k chybě a tato funkce již nepracuje správně. Chcete ji nyní opravit?
 • Opravuje problém s návratem nesprávné hodnoty Runs.Count v případě spuštění příkazu objektového modelu aplikace PowerPoint 2010 v prezentaci formátu aplikace PowerPoint 2003.
 • Opravuje problém, při kterém v počítači se systémem Windows nelze přehrát zvukový soubor nebo soubor videa vytvořený v počítači se systémem Mac.
 • Opravuje problém s nesprávným zobrazením obrázků v souboru EMF (Enhanced Windows Metafile) v případě uložení snímku ve formátu EMF (Enhanced Windows Metafile) a jeho následném vytištění ve vysokém rozlišení.
 • Opravuje problém, při kterém se pero nezobrazuje po celou dobu trvání režimu prezentace, pokud je použijete jako ukazatel.
 • Opravuje problém, při kterém nedojde k rozšíření změny výchozího jazyka na nové snímky nebo do nových prezentací.
 • Opravuje problém s neuložením propojeného obrázku, když daný propojený obrázek vložíte do prezentace, kterou poté uložíte ve formátu ODF (Open Document Format).

Word 2010 SP1

 • Aplikace Word 2010 SP1 obsahuje dialogové okno, které varuje uživatele, že při uložení vlastního kódu XML do formátů souborů založených na jazyce XML dojde ke ztrátě vlastního kódu XML.
 • Nyní jsou při použití stylů edice APA 6th a MLA 7th ve funkci Bibliografie k dispozici určitá pole.
 • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při otevření dokumentu aplikace Word 2010.
  Soubor <název souboru> nelze otevřít, protože došlo k potížím s jeho obsahem.
  Název v koncové značce elementu se musí shodovat s typem elementu v počáteční značce.
 • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při otevření dokumentu aplikace Word 2010:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit.
  Poznámka: Tento problém je popsán v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:;
 • Opravuje potíže se zobrazením písem při otevření dokumentů v orientaci na šířku, které používají písmo nainstalované v systému s osnovou typu PostScript.
 • Opravuje několik problémů s konflikty při úpravách v případě použití funkce Spoluvytváření v aplikaci Word.
 • Aplikace Word 2010 SP1 nyní správně zobrazuje mapu při použití funkce Zobrazit mapu.
 • Při úpravách jiných vlastností odstavce již nedochází ke ztrátě odsazení odstavce.
 • Aplikace Word 2010 SP1 nyní správně ukládá propojený obrázek, když daný propojený obrázek vložíte do prezentace, kterou poté uložíte ve formátu ODF (Open Document Format).
 • Po zkopírování některých dat aplikace Excel, která obsahují buňky a graf, a jejich vložení ve formě propojeného objektu tabulky aplikace Excel (OLE) do dokumentu aplikace Word se nemusí zobrazit správná velikost grafu. Nebo může být graf poškozen. K tomuto problému dochází, protože aplikace Word používá k zobrazení grafu informace o tiskárně. V aplikaci Word 2010 SP1 je přidána položka registru OleIgnorePrintPict s hodnotou 1, která určuje, že se mají informace o tiskárně ignorovat.
 • Opravuje problém se zobrazením grafu v plné velikosti, když se pomocí úchytů pro změnu velikosti pokusíte o úpravu tvaru uvnitř grafu.
 • Opravuje potíže s vykreslením, k nimž dochází v případě vložení grafiky do dokumentu aplikace Word a následném uložení dokumentu ve formátu HTML.
 • Opravuje problém s překlopením celé skupiny aplikace Word, když se pokusíte překlopit podřízený obrazec v rámci skupiny aplikace Word pomocí objektového modelu aplikace Word.
 • Opravuje problém se změnou velikosti celé skupiny aplikace Word v případě, že se pokusíte změnit výšku nebo šířku podřízeného obrazce v rámci skupiny aplikace Word pomocí příkazu ScaleHeight nebo ScaleWidth, který používá objektový model aplikace Word.

Zdroj: Microsoft

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Antispamová kontrola
tech_ika: