Podle IBM má cloud computing mezi firemními zákazníky obrovskou šanci

Obory článku
software, byznys, cloud
Zmiňované firmy
IBM

Z nové globální studie IBM, které se zúčastnilo přes 3 000 IT manažerů z celého světa (což je téměř dvakrát více respondentů než při předloňské studii), vyplývá, že tři z pěti společností jsou připraveny v příštích pěti letech začít využívat cloud computing. Slibují si od něj rozvoje firmy i konkurenční výhody.

V roce 2009 studie IBM mezi IT manažery velkých firem ukázala, že pouze třetina těchto manažerů hodlá ve svých společnostech využít cloud computing jako prostředek k získání konkurenční výhody. Letošní studie oproti tomu ukazuje výrazně vyšší zaměření na cloud computing. V oblasti médií a zábavy vzrostl počet kladně odpovídajících respondentů na 73 procent, v automobilovém průmyslu na 70 procent a v telekomunikacích na 69 procent.

Sedm z deseti manažerů ve Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji a v Číně spatřují v cloud computingu svou hlavní prioritu. To je výrazně více než v roce 2009, kdy o něj projevovalo zájem jen asi 30 procent IT manažerů z uvedených zemí.

Studie realizovaná společností IBM ukázala, že více než čtyři pětiny IT manažerů pokládají obchodní informace a analytické nástroje za primární pro své podnikání. Snaží se co nejefektivněji využít rostoucích datových objemů, které jsou jim k dispozici. IT manažeři se rovněž stále více obracejí k mobilní výpočetní technice, protože chtějí udržet krok s dynamicky se vyvíjejícím trhem. Vzhledem k rostoucí penetraci mobilních zařízení s vyšší funkčností a mobilních aplikací, které podporují produktivitu v podnikání, a též s rostoucími tržními příležitostmi, vnímají téměř tři čtvrtiny respondentů mobilní výpočetní zařízení jako klíčová pro své podnikání.

Průzkum IBM oslovil přední IT manažery a je výsledkem osobních rozhovorů s pracovníky rozličných firem ze 71 zemí a 81 odvětví, přičemž ve výběru jsou zastoupeny firmy a společnosti všech velikostí. Studie „The Essential CIO“ poukazuje na čím dál výraznější strategickou úlohu, již IT manažeři hrají ve svých firmách jakožto lídři inovace a růstu. Studie vychází v roce, který patří oslavám sto let existence IBM a ve kterém si společnost připomíná historickou úlohu, kterou sehrála v padesátých a šedesátých letech, kdy stála u zrodu IT oddělení ve firmách, i následujících desetiletích, kdy se IT manažerům dostávalo stále větší pozornosti.

Další trendy a klíčová zjištění letošní studií:

  • Analytické nástroje jsou nejzajímavější pro chemické a petrochemické firmy, pro spotřební odvětví a pro zdravotnictví. Jako prioritu je uvedlo 91, 89, respektive 86 procent oslovených IT manažerů, kteří chtějí jejich prostřednictvím zvýšit v následujících třech až pěti letech svou konkurenceschopnost.
  • 95 procent IT manažerů v Jižní Americe (vyjma Brazílie) a Kanadě vnímá analytické nástroje jako klíčový aspekt konkurenční výhody.
  • Mobilní řešení byla zmiňována zejména v cestovním ruchu (91 procent), médiích a zábavě (86 procent) a v oblasti energetiky a distribuce (82procent).
  • Řízení rizik zdůrazňovali respondenti z finančního a bankovního sektoru, v nichž přes 80 procent IT manažerů uvedlo, že se soustřeďují právě na tuto oblast.
  • IT manažeři usilují hlavně o zjednodušení. Přes 80 procent odpovědělo, že ve svých projektech plánují zjednodušit interní procesy.
  • Poprvé v dějinách je vize IT manažerů v podstatě shodná s vizí CEO. Společně usilují o posílení vztahů se zákazníky, rozvíjení schopností zaměstnanců a získávání cenných informací a postřehů z dat.
  • IT manažeři hledají široké spektrum inovativních metod a nástrojů tak, aby „velká data” bylo možné přetvořit do informací, které půjde využít v reálném životě. Mezi těmito metodami jsou master data management (68 procent), analýza klientů (66 procent), data warehousing a digital dashboards (64 procent) a funkce vyhledávání (59 procent).
  • IT manažer už není nahlížen jako údržbář počítačů, nýbrž jako někdo, kdo dokáže za pomoci technologií získat hodnotu

Zatímco analytické nástroje, cloud computing a mobilní řešení jsou v agendě IT manažerů stále důležitější, jiné oblasti se posunují do pozadí, což ovšem neznamená, že by byly méně důležité. Virtualizace, řízení rizik a kompatibilita již neokupují prominentní místa, nicméně to je dáno i tím, že virtualizace je daleko mainstreamovější a nespadá přímo pod IT manažera, rizikům se zase věnuje specializovaný pracovník.

Zpráva rovněž obsahuje řadu doporučení, od konkrétních kroků až po využití technologií, které IBM spatřuje jako důležité pro implementaci, a to na základě zpětné vazby od IT manažerů.

Zdroj: IBM

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Antispamová kontrola
informa_e: