GPS ve firmě: Vězte o svých pracovnících

Obory článku
hardware, sítě, GPS, satelitní síě

Většina lidí je dnes již obeznámena se systémy, které využívají satelitní navigaci GPS. Navíc začíná malý počet lidí a společností využívat GPS i jiným způsobem než jen k navigaci anebo ji dávají dohromady s ostatními službami, kde tak mohou přidat informaci o umístění. I přesto, že toto vše lze využít i ve spotřebitelském odvětví, hlavní výhody vývoje GPS technologie využívají zejména společnosti a jejich terénní pracovníci, kteří jsou neustále v pohybu.


V tomto textu se budeme zabývat některými výhodami a detailně se podíváme na to, jak se během let změnilo používání GPS, ale i na co se můžeme těšit v budoucnosti.

Nový názor na určování polohy

S myšlenkou vzniku GPS přišel poprvé ve čtyřicátých letech dvacátého století německý vědec, který byl později kvůli svým nápadům zavřen do ústavu pro mentálně choré. Tato myšlenka byla Američany dále rozvinuta a testována v šedesátých letech v rámci systému Transit, ale plně funkční se systém NAVSTAR GPS stal až v roce 1993. Přestože EU má od roku 2003 v plánu rozmístit svou vlastní sadu satelitů, Galileo, narazila na řadu finančních problémů a je možné, že celý systém bude dokončen nejdříve roku 2013. Vzhledem k tomu, že celkové náklady na systém Galileo jsou stanoveny na 3 miliardy €, je zřejmé, že evropské vlády si uvědomují důležitost této technologie.

Systém NAVSTAR GPS funguje díky využívání čtyř nebo více satelitů na orbitu kolem země pro vypočítání pozice jakéhokoliv předmětu na povrchu pomocí metody trilaterace. Je běžné, že sedm či více satelitů je neustále v dosahu jakéhokoliv jednotlivého bodu na zemi, takže se dnes již nevyskytuje mnoho problémů s pokrytím. Jak je všeobecně známo, nejčastěji se GPS používá jako navigační pomůcka, ale také existuje několik široce využívaných systémů, které používají GPS pro hledání dětí, klíčů či jiného hmotného majetku, anebo se GPS v mobilních telefonech používá pro přesnější lokalizaci lidí volajících tísňové linky (112, 155), aby nemuseli plýtvat časem při sdělování své polohy. Řada turistických lokalit také využívá sluchátka se zabudovaným GPS pro prohlídky s výkladem bez fyzické přítomnosti průvodce – když se člověk blíží k památce nebo zajímavému místu, GPS vyšle signál sluchátkům, která pak spustí popis daného místa. Přestože všechny tyto aplikace mohou učinit náš život bezpečnějším nebo příjemnějším, existuje ještě celá řada dalších možných způsobů využívání GPS pro podniky, které se dnes příliš nepoužívají.

Nové využití GPS

I přesto, že je pravděpodobné, že uživatelé těchto nových systémů budou zejména dopravní společnosti, přepravci, speditéři a lidé trávící velkou část času na cestách, není pochyb, že tato technologie pronikne i do ostatních sektorů. Většina společností využívá GPS především ke snížení nákladů na paliva. Dopravní a logistické společnosti byly těžce zasaženy zvyšováním cen paliva, situace na trhu s přepravou a dopravou je stále ostřejší a pro společnosti je velmi důležité udržet režijní náklady na minimu například díky výběru nejrychlejší možné cesty a včasnému varování před dopravními zácpami a nehodami.

Za druhé je možné GPS používat pro automatické vypočítávání času stráveného na cestě a kilometráže. Na základě toho mohou společnosti přesněji předpovídat úroveň opotřebení nákladních vozů a dodávek, odhadovat, kdy bude potřeba je opravit či zkontrolovat brzdy, anebo dokonce zaslat textovou zprávu řidiči, aby odstavil auto a udělal si přestávku. A navíc díky tomu, že všechny tyto informace jsou přenášeny vzduchem, je potřeba méně papírování, není nutné, aby řidiči zapisovali, jak daleko při každé cestě dojeli, a odstraňují se tak chyby vzniklé díky špatnému zapsání rukou, ztraceným poznámkám nebo obyčejné zapomnětlivosti.

Bezpečně a v kontaktu

GPS začalo rovněž hrát důležitou roli v bezpečnostních procedurách. V mnoha zemích existují určitá pravidla týkající se pracovníků, kteří pracují samostatně – což platí pro většinu řidičů rozvážejících zboží. Vedle nouzových tlačítek mohou společnosti použít GPS, aby zjistili, kde přesně se jejich řidiči po celou dobu nacházejí. A v případě spuštění nouzového tlačítka, mohou být data automaticky přesměrována na pohotovostní služby. To je zejména užitečné pro společnosti dodávající drahé zboží nebo zboží s velkou hodnotou, jako jsou společnosti přepravující hotovost – jestliže se během své cesty setkají s nějakými problémy, je nezbytně nutné, aby se o tom okamžitě dozvěděli pohotovostní služby.

Dále začalo mnoho spedičních společností integrovat GPS do svých dodávkových systémů, takže mohou dokázat, kdy dodávka dorazila a opustila místo dodání. Systém může být rovněž využit pro to, aby zákazníci získali přehled o dodávce – například několik společností má spojení se systémy jako Google Maps, které poskytují v reálném čase přehled o tom, kde se nacházejí kurýři, takže případní příjemci si neodskočí na oběd zrovna ve chvíli, kdy kurýr přijede. To je vynikající způsob, jak získat důvěru a loajalitu zákazníka – pokud víte, kde se nalézá váš balíček, je menší pravděpodobnost, že se budete muset starat o to, že se někde zpozdil nebo ztratil v systému. Tento přehled může být také využit koordinačními týmy v zázemí – když je přijata nová objednávka, mohou okamžitě vidět, kde se nachází každý řidič, a toho nejbližšího mohou nasměrovat k nové objednávce.

A konečně několik společností začíná využívat geo-fencing, kde jsou řidiči (nebo jakékoliv jiné strany) „omezeni” pomocí GPS na určitou oblast a pokud vycestují mimo tuto oblast, zazní alarm, který je o tom uvědomí. Tento systém zabraňuje tomu, aby řidiči neustále zajížděli do oblastí, které jsou efektivněji obstarávány dalšími řidiči, což snižuje náklady a možné rozčilování na minimum. Tento princip lze rovněž využít pro zasílání automatických SMS vzkazů pro skladový personál maloobchodu, které jej uvědomí o tom, že má očekávat dodávku (řekněme) 10 minut poté, co nákladní auto „překročí vymezenou oblast.” Nicméně je důležité informovat řidiče o tom, kde je jejich oblast a započítat určité množství „šedého prostoru” – je znám nepotvrzený příběh o řidiči, který využil dlouhou přestávku na oběd, aby si šel zarybařit. Vzal si s sebou své GPS zařízení a spustil všechny alarmy v ústředí, které poslalo celou skupinu požárních aut a záchranných vozů, aby vyzvedly vozidlo, o kterém se myslelo, že spadlo do jezera.

Integrace s ostatními systémy

Další významnou GPS aplikací je jeho využití ve spojení s ostatními technologiemi. Například díky integraci GPS do plánovacích aplikací mohou řidiči nejen využívat při každé cestě optimální trasu, ale pokud má systém přehled o všech cestách, které mají být ten den vykonány, může vypočítat a navrhnout i optimální rozvržení tras. To je zejména důležité pro řidiče, kteří musejí vykonat velké množství krátkých cest nebo pro řidiče v kopcovitém či drsném terénu, protože GPS může vypočítat nejvhodnější uspořádání cest, aniž by byla nutnost se spoléhat na pracovníka z ústředí s dobrou znalostí místa, který naplánuje cestu.

GPS lze rovněž integrovat do systémů s informacemi o klientech (CRM – customer relationship management). Vracející se zákazníci mohou mít specifická místa, kam si přejí dopravit své dodávky – například nákladní dok, recepce nebo konkrétní příjemce balení v závislosti na povaze balíku. Pokud jsou dodávkové společnosti schopné toto zohlednit ve svých záznamech, mohou přesně specifikovat, kam by měl být balík na doručovací adrese dodán. Tuto informaci lze zapsat přímo do mobilního terminálu a na obrazovce je možné zobrazit mapu místa nebo plán budovy, což odstraňuje nutnost se ptát na recepci, kam je třeba doručit balíček. Také tímto způsobem lze předejít rozčilování koncového zákazníka, když se vymění pracovník a nový kurýr není obeznámen s budovou – vzhledem k tomu, že všechny informace jsou uloženy na jednom centrálním serveru a pak dodávány podle potřeby, může kurýr poskytovat osobní služby, aniž by měl dané informace díky dlouhodobé práci na dané pozici.

Dále je možné využít GPS jako bezpečnostní zařízení. Jak jsme již zmínili, může GPS zajistit, že společnosti vždy vědí, kde se nacházejí jejich kurýři. Za druhé, může být užitečný při dodávání velkých balíků zranitelným skupinám obyvatel – jako doručení lednice starší osobě – které vyžaduje, aby kurýr vstoupil do domu zákazníka. Příjemce může zavolat spediční společnost, aby se ujistil, že osoba za jeho dveřmi je skutečně dodavatel, protože spediční společnost bude díky GPS přesně vědět, kde se její kurýr nachází.

Za třetí, společnosti dodávající zboží s vysokou hodnotou, jako převozci hotovosti nebo dopravci uměleckých předmětů se budou vždy chtít ujistit, že nakládají nebo vykládají u správné osoby. Mnoho kurýrů dnes dostává jedinečné informace pro identifikaci svých zákazníků, kteří pak mohou zavolat na ústředí a potvrdit tyto informace, takže dají balíček té správné osobě. Pokud se k tomuto systému přidá GPS, má ústředí vestavěný další bezpečnostní parametr – bude vědět, že kurýr je fyzicky přítomen na správném místě, což může potvrdit zákazníkovi. Díly tomu lze snížit výskyt podvodů a zajistit, že zákazníci nepředají hodnotný náklad podvodníkovi.

Hodnotný systém

Podle studie společnosti RNCOS může mít světový trh s GPS do roku 2017 hodnotu 379 miliard £. Tento údaj je možné očekávat vzhledem k mnoha GPS aplikacím, které snižují náklady, zlepšují koordinaci a zvyšují fyzické bezpečí. Při tom, jak si společnosti začínají v nepříznivém ekonomickém klimatu utahovat opasky, bude mnoho z nich hledat způsoby, jak zefektivnit své fungování a GPS v tom zajisté může pomoci. A navíc, díky integraci GPS do mnoha spotřebitelských i podnikových zařízení, je téměř jisté, že nebude trvat dlouho a objeví se další, nové a zajímavé způsoby, jak využít tuto technologii. A nakonec, díky tomu, že více a více spotřebitelů utrácí své vlastní peníze za to, že má GPS schopnostmi vybavené své auto, telefon či rekreační zařízení, je možné, že společnosti zjistí, že jejich personál je lépe připraven na přijetí takové technologie ve své pracovní době. Ve stále mobilnějším moderním podniku je GPS hybatelem rychlého pokroku nad rámec dat v reálném čase k reálným informacím o místě.
 

 

Autor
Kateřina Klosová
Autorka pracuje ve společnosti Motorola.
Váš hlas: Žádné Průměr: 9 (1 vote)