Lotus Notes Domino 8: Instalace a správa

Obory článku
software, groupware, lotus notes
Zmiňované firmy
IBM

Následující rozsáhlý návod je určen těm, kteří by si chtěli sami vyzkoušet známý groupware a mailserver Lotus Notes. Odhalíme postupy, podle kterých si každý může stáhnout zkušební verzi Lotus Notes/Domino a nainstalovat ji. Zahrneme jak postup pro instalaci Lotus Domino serveru, tak Lotus Notes klienta. Servery i klienti existují pro řadu operačních systémů (Windows, Linux, Mac OS X, AIX…). My se zaměříme na Windows.

Stažení instalačních souborů

Na adrese http://www.ibm.com/developerworks/lotus/downloads/ najdete ke stažení řadu zkušebních verzí produktů z rodiny Lotus. Nyní budete potřebovat pouze dva, tj. server a k němu klienty. Z této stránky si stáhněte instalační soubory, které se skrývají pod odkazy Lotus Domino 8 a Lotus Notes, Domino Designer, and Domino Administrator 8 v sekci Featured trials. Ke stažení budete potřebovat tzv. IBM ID, což je přihlašovací jméno k veřejným službám IBM. Pokud jej ještě nemáte, použijte odkaz „Register here“ a vytvořte si jej.

Lotus Notes/Domino jsou klasická dvojice klient – server. Logicky tedy prvním krokem bude instalace serveru a teprve potom instalace klienta, který se k serveru připojí. Produkty Lotus Notes/Domino mají celou instalaci rozdělenu do dvou fází. V první se pouze nakopírují soubory do určených adresářů (anglicky install), v druhé fázi se program konfiguruje a nastavuje (setup).

Instalace serveru

Stažený exe balíček rozbalte do TEMP adresáře (například C:\TEMP\DominoInstall). Z takto rozbalených souborů se sám spustí instalátor setup.exe.

Po schválení licenčního ujednání vyberte adresář, kam chcete nainstalovat programové soubory serveru. Automaticky se nabízí C:\Program Files\IBM\Lotus\Domino. Pozor, nezapínejte Domino Partitioned servers (volba pro pokročilou instalaci více Domino serverů na jednom HW).

Dále vyberte adresář pro umístění datových adresářů serveru. Domino odlišuje programový a datový adresář, díky tomu lze lehce provádět upgrade, zálohy či migrace serverů. Zpravidla se volí adresář Data uvnitř programového adresáře. Tedy například C:\Lotus\Domino\Data.

Typ instalace nechte na předvoleném Domino Enterprise Serveru – nainstalují se tak všechny komponenty serveru a není nutné přemýšlet nad jejich výběrem.

Další obrazovka shrne všechny předvolby a potom už začne vlastní kopírování souborů do adresářů.

Po několika minutách je instalace hotova. Právě jste úspěšně dokončili instalační fázi Domino serveru a jedna čtvrtina práce je za vámi.

Konfigurace serveru

Následuje další část, a to konfigurace nového Lotus Domino server. Pomocí Start menu spusťte položku Start – Programs – Lotus Applications – Lotus Domino Server. Pokud na vás vyskočí obrazovka nabízející dvě možnosti spuštění serveru (tj. jako službu Windows nebo jako běžnou aplikaci), pro první spuštění si vyberte druhou volbu, tj. běžnou aplikaci.

Další obrazovku přeskočte, pokud nechcete měnit fonty (tento dialog je určen hlavně pro instalace na unixových strojích).

Další volba je klíčová: instalujete první Domino server (a tím pádem zakládáte novou Domino doménu), nebo už doména existuje a vy se k ní chcete přidat? Jde o první případ, zvolte tedy první nabízenou možnost.

Nyní je nutné zadat jméno serveru a případně přidat komentář. Jméno počítače se vám nabídne automaticky z jeho doménového názvu ve Windows. Pokud jej měníte, nepoužívejte mezery a držte se písmen abecedy bez diakritiky. Nezaškrtáváme I want to use an existing server ID file.

Na další obrazovce zadejte jméno organizace (zpravidla název firmy) a heslo k soukromému klíči certifikační autority Domino. To si dobře zapamatujte, bez něj byste nemohli Domino dále rozvíjet, registrovat nové uživatele a servery. Jméno organizace pište bez mezer a dalších nepísmenných znaků (jméno se automaticky nabídne z doménového jména počítače, na který server instalujete). Opět nezaškrtávejte I want to use an existing certifier ID file. Jméno serveru a organizace se spojí do plného jména Domino serveru ve formátu server/organizace.

Jméno Domino domény můžete vybrat libovolně, zpravidla se volí stejné nebo podobné jako jméno organizace v předchozím okně.

Přišel čas na vytvoření prvního uživatele – administrátora s maximálními právy k Domino serveru, který ho bude dále nastavovat, zakládat další uživatele a podobně. Automaticky se nabídne právě přihlášený uživatel. Můžete použít své skutečné jméno, častěji se však volí neosobní název jako například Super Admin. Administrátora opatřete heslem a zaškrtněte Also save a local copy of the ID file, což zajistí uložení souboru admin.id do datového adresáře serveru. Plné jméno uživatelů je opět zkombinováno se jménem organizace, tedy například Petr Kunc/Organizace.

V dialogu pro výběr služeb bude pro začátek nejlepší vybrat pouze HTTP služby (první možnost), abyste se nedostali do kolize například s existujícím LDAP serverem na stejném serveru (Active Directory).

V dalším okně pomocí tlačítka Customize vyberte porty, které bude Domino používat. Zpravidla se nechávají pouze TCP/IP a vyruší se NetBIOS. Ověřte také, zda doménové jméno bylo správně převzato z operačního systému.

 

Teď přichází ke slovu bezpečnost. Nechte zaškrtnuty obě volby, které zaručí, že do čerstvě nainstalovaného systému nebudou mít přístup neregistrovaní uživatelé a naopak skupina administrátorů bude mít přístup všude.

Následuje závěrečná kontrolní obrazovka a po ní se právě vyplněné údaje zapíší do nainstalovaných souborů a databází.

Nyní spusťte Domino server podruhé, stejně jako při konfiguraci (přes Start menu nebo přes ikonu zástupce na ploše Windows). Typ spuštění je opět jako běžná aplikace. Objeví se okno konzole serveru Domino, kde můžete sledovat, co se právě děje. Toto okno je spuštěno po celou dobu běhu serveru, nevypínejte jej tedy. Musí se vytvořit řada databází, logů a podobně, vyčkejte tedy, až se vše nastaví a nakonfiguruje. Inicializace je dokončena, když se v konzoli již delší dobu nic nového neobjevuje. Většinou ke konci uvidíte HTTP Server: started.

Server lze ukončit kdykoliv příkazem exit nebo quit. Další spuštění Domina už můžete provést jako službu Windows, případně ji i nastavit, ať se spouští automaticky po startu systému.

Instalace klienta

Nechte běžet Domino server, který jste nakonfigurovali v předchozí kapitole, a pusťte se do instalace klienta, který k serveru bude přistupovat. Instalovat jej můžete na stejný počítač, na který jsme právě nainstalovali server Domino, nebo na samostatné PC. Spusťte stáhnutý exe soubor a rozbalte jeho obsah do dočasného adresáře. Sám se spustí instalátor Lotus Notes.

První obrazovky zobrazují licenční ujednání a jméno uživatele a organizace, pod jakou se instalace provádí, nejedná se však ještě o údaje pro server Domino.

Následuje výběr adresářů. U klienta Lotus Notes je to stejné jako u serveru Domino: jeden adresář je programový a jeden datový, kdy datový adresář bývá většinou uvnitř programového. Automaticky se vám nabídne cesta C:\Program Files\IBM\Lotus\Notes.

V dalším okně vyberte, které moduly klienta Lotus Notes chcete instalovat. Automaticky je vybrán pouze uživatelský klient. Pro první instalaci vyberte minimálně ještě Domino Designer a Domino Administrator.

Následující volba, zda Lotus Notes budou fungovat jako preferovaný poštovní klient, je na vás. Instalace klienta končí závěrečným dialogem a následuje konfigurace stejně jako v případě serverů.

Konfigurace klienta

Z plochy Windows nebo z menu Start spusťte klienta Lotus Notes 8. Po uvítací obrazovce následuje dialog pro zadání uživatelského jména klienta Lotus Notes a serveru Domino, ke kterému se má klient připojit. Obě informace jste již vyplňovali v části konfigurace serveru. Nápovědy pod políčky radí, v jakém formátu byste měli zadávat názvy, tj. zda s lomítkem nebo bez něj. Zaškrtněte I want to connect to a Domino server.

Pokud jsme zadali údaje správně, klient se připojí k běžícímu Domino serveru, stáhne si z něj ID soubor pro daného uživatele (nyní je tam jenom jeden – administrátor) a pro přístup k němu požádá o vyplnění hesla, které jste též zadávali v části konfigurace serveru. Pokud přijde odpověď, že cestu k serveru nelze najít (zpravidla pokud je server na jiném počítači než klient či pokud není doménové jméno serveru zaneseno v DNS), zadejte do dialogového okna, které se objeví, IP adresu nebo doménové jméno pro Domino server, ať k němu může klient najít cestu.

 
 

V dalším okně se nastavuje používání Lotus Notes jako klienta pro internetové služby jako POP3 nebo LDAP. V tomto okně nic nezaškrtávejte a jen pokračujte v instalaci.

 

Tím je konfigurace klienta hotova a stejně jako u serveru se budou vyplněné údaje zapisovat do databází a souborů v klientském adresáři. Buďte trpěliví, chvíli to potrvá – vytvářejí se aplikace ze šablon, nastavují přístupová práva a podobně. Po tu dobu může svítit pouze šedá obrazovka klienta. Počkejte, až se objeví v okně klienta dvě záložky Home a Getting Started, pak můžete s klientem začít pracovat a objevovat jeho možnosti.

Zkuste si třeba otevřít pomocí tlačítka Open svoji poštovní schránku (odkaz Mail), zatím ještě prázdnou.

 

Můžete se také podívat na server Domino a ověřit, že se k němu tento první uživatel připojil. Napište do okna s konzolí serveru příkaz show users.

Závěr sekce

Nyní máte nainstalovaného a nakonfigurovaného uživatelského klienta. Můžete si zkusit spustit i klienta vývojářského či administračního – přes tlačítko Open vlevo nahoře, položky Domino Administrator a Domino Designer. Nebo vyzkoušejte zabudované editory textu, tabulek a prezentací, a to opět přes tlačítko Open (Documents, Presentations, Spreadsheets).

Autor
Petr Kunc
Pracuje jako Lotus Technical Specialist ve společnosti IBM Česká republika.
Váš hlas: Žádné Průměr: 9.3 (4 hlasy)