Jak je důležité míti nejen filipa aneb kterak být za draho i(n)til...

Obor: byznys
fotografie uživatele

Všimli jste si, že k počítačům není přiloženo varovaní o omezeném účelu použití, něco ve smyslu jako „Vaše nová mikrovlnná trouba je určena pouze k přípravě pokrmů a neslouží například k vysoušení vašich zmoklých domácích mazlíčků“?

Předpokládá se, že by uživatel výpočetní techniky byl chytřejší než uživatel domácích elektrospotřebičů a spotřební elektroniky? Pokud ano, tak proč se přibalují návody, příručky, nebo i postupy pro případ nefunkčnosti? Samozřejmě že většinou kromě čísla na servis k ničemu, protože to moc lidí ani nečte, ale co kdyby... Lidé jsou prostě živé, a tudíž omylné a zapomínající, jedinečné bytosti – a na tom mohou a i jsou postaveny různé doporučení a normy.

Když jsem se před čtrnácti lety školil na normy řady ISO 9000-9004, vystřízlivěl jsem tenkrát hned v první hodině přednášky. Oproti dřívějším technickým normám, které u nás platily a ze dne na den se z povinných staly pouze doporučené, jsem poslouchal obecné povídačky o tom, co a jak se má dělat. Naštěstí jsme měli opravdu kvalitního školitele, který si sám byl vědom toho, že školí převážně osazenstvo znalé dřívějších norem a předpisů. Já jsem sice byl tenkrát mezi těmi zkušenými odborníky na elektrotechnologie a výpočetní techniku bažantem, ale i tak jsem si dokázal mnohé přebrat.

Třeba jeden z paradoxů norem ISO 900x je v tom, že neříkají nic o tom, jaký ten výrobek skutečně je, ač si to mnoho lidí myslí – říkají však, že jste díky nim schopni vyrobit třeba i velmi jakostní a perfektně zdokumentovaný zmetek. Nicméně, zkušenost s normami řady ISO 900x se hodí, byť osvědčení o mé certifikaci (tuším že modré barvy) jsem ještě téhož dne založil do šuplíku pracovního stolu a od té doby jsem ho snad ani nevytáhl... A proč taky.

A stejně tak jsem přistupoval k ITIL, s nimiž jsem se musel z důvodu své profesní praxe seznámit a pečlivě si je nastudovat. Oproti mému seznámení s ISO 900x ale již starší a zkušenější, navíc jsem měl dobrou představu o čem to je – a přesto jsem při pročítání mnohem tlustších ITIL příruček občas musel myslet na toho nebohého křečka v mikrovlnce. Nicméně, prokousal jsem se první verzí, prokousal jsem se druhou verzí a prokousal jsem se až k závěrečnému rejstříku i třetí verzí s bez mála dvěma tisíci stránkami textu a schémat.

A co že jsem to vlastně studoval – většinou vcelku jasné věci, které dělám automaticky, i když někdy ne tak úplně systémově dle ITIL. A to je ono – tyhle doporučení, respektive principy, nepřináší po odborné stránce vcelku nic nového. Přináší ale do stávajících metod práce ucelenější systém a reciprocitu. I banální věci mají mít svůj řád, ať již v našich podmínkách nebo třeba v čínském závodě na kopie minibajků Blata...

ITIL, jakožto sada doporučení k poskytování IT služeb se prostě jen snaží nabídnout ucelenější rámcový pohled na procesy životního cyklu služeb v oblasti informačních technologií. ITIL si totiž dává za cíl prostřednictvím definovaných procesů činnosti IT oddělení ve firmách více ztransparentnit – sladit činnost IT oddělení s potřebami celé organizace díky definovaným a dostupným službám při optimálních finančních nákladech.

ITIL se proto snaží opírat o pět klíčových fází celého procesu: strategii, návrh, změnu, provoz a zlepšování služeb. Jednoduché, logické, vlastně prosté. Přesto, nebo právě proto, ITIL svým rozsahem zasahuje do firemní struktury, do firemních procesů a částečně i do samotných informačních technologií. Tvoří jakousi součást pomyslné pyramidy, jejímiž základy dle Office of Government Commerce jsou firemní procesy (dané konkrétní řešení), nad tím postavené HP ITSM a MS SMF (jakožto technologické upřesnění), nad tím samotné ITIL (co by definované procesy), předposlední patro tvořící ISO 20000-2 (jako doporučení ke zdokonalování) a samotnou špičku této pomyslné pyramidy tvořící ISO 20000-1 (jakožto souhrn požadavků).

Kdo si tedy za ITIL chce zaplatit, má možnost. ITIL nabízí knihovny, školení, certifikace, implementace procesů a technologií, softwarové nástroje, Trade Association (itSMF) a pochopitelně i webové stránky. A vše samozřejmě řádně zpoplatněné. Zájemce a plátce v jedné osobě tak v podobě ITIL dostane obecnou kuchařku, v našich podmínkách více či méně aplikovatelných doporučení, týkajících se: terminologií a konceptů, účelů a cílů procesů, nejlepších praktik, aktivit v rámci daného procesu, přínosů, problémů, nákladů, doporučení k plánování a implementaci, charakteristik proveditelnosti, závislosti procesů, klíčových indikátorů výkonnosti, nástrojů, definic rolí a jejich odpovědnosti nebo i požadavků na personál.

Za své nemalé peníze ale od ITIL nemůžete očekávat podrobné procesní modely a pracovní postupy, ani popis závislostí procesů, ani souhrnná doporučení pro podpůrné nástroje, ani strukturu dokumentace procesů, natož jejich detailní míru podrobností, a ani přesný popis, jak konkrétně implementovat ITIL. Ostatně, to by ani nešlo. Proto se pořád nemohu zbavit dojmu, že ITIL, jehož kořeny jsou na britských ostrovech, muselo prostě vzniknout tak jak je. Kde jinde asi taky mají takové IT oddělení jako v Reynholm Industries... Jenže ITIL je tlačeno nejen v komerční, ale i ve státní správě – plyne tedy z toho, že kdo nemá v Evropě ITIL, plave proti proudu?

 

Držme se však raději reality, reality peněz. ITILv3 je stejně jako PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), MPS (Managing Successful Programmes), MoR (Management of Risk), P3M3 (Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model) a P3O (Portfolio, Programme and Project Offices ) z jedné a té samé „dílny“. OGC zde logicky (a účelově) využila dostupných informací a prosadila tento ucelený formát doporučení jako standard. A dnes sklízí úspěchy v podobě peněz za školení a certifikace (například prostřednictvím APM Group). Ano, ITIL je byznys jako každý jiný; není to nic filantropického, je to opravdu tvrdý byznys. A kdo chce být in, musí se vést na vlně. Navíc zahraniční firmy takového certifikace vyžadují – a i domácí firmy postupně ke zkušenostem požadují i papír...

A jaké další nové a lepší normy se prosadí? Nebo s čím dalším přijdou stávající společnosti, jež takové dnes obecně uznávané doporučení a normy navrhly? Toť otázka. Ale předpokládám, že časem bude trh nasycen – a bude snaha přijít s něčím novějším, něčím dokonalejším, něčím více ziskovějším. A v čí prospěch? Tvůrců nových doporučení, kteří využijí toho, že ne všechny firmy se řídí zdravím selským rozumem, nebo školících firem, či firem samotných? Odpověď již nechám na vás.

Váš hlas: Žádné Průměr: 6 (2 hlasy)