Redakce magazínu FLOPS.cz

Redakci odborného magazínu pro IT profesionály FLOPS.cz tvoří: 

Pavel Zahradník – vedoucí projektu
zahradnikatflops [dot] cz, +420 608 836 582

Pracoval v oblasti informačních systémů a telekomunikací, kde se podílel na mnoha zajímavých a technicky náročných projektech. Svou odbornou publikační činnosti dříve realizoval jako šéfredaktor Živě.cz, nyní se však již plně věnuje novým projektům. 

 

Patrik Veselík – redaktor
veselikatflops [dot] cz

Pracoval jako učitel na Střední škole aplikované kybernetiky Hradec Králové, založil první české Muzeum počítačů a dlouhá léta působil jako externí redaktor časopisu Connect!, současně publikoval i v mnoha dalších odborných počítačových časopisech. 

 

Lukáš Honek – externí spolupracovník

Pracoval jako správce velkých i malých počítačových sítí, nasazuje a spravuje weby na platformě Drupal. Dále se zajímá o oblasti systems managementu, internetové trendy a hardware všeho druhu. Současně se věnuje publikační činnosti v oboru ICT, kdy mimo jiné pracoval v časopisu Connect!, z toho čtyři roky jako jeho šéfredaktor. 


Adresa redakce
Své dotazy, názory a připomínky k obsahu FLOPS.cz směřujte na adresu redakceatflops [dot] cz. Tiskové zprávy týkající se světa informačních technologií zasílejte na adresu tzatflops [dot] cz

ISSN
1804-6851

Služby webu
Veřejně přístupné služby webu jsou FLOPS.cz poskytovány čtenářům bezplatně a náklady na provoz se hradí z příjmů z reklamy.

Podmínky spolupráce
Spolupráce autorů s FLOPS.cz je dobrovolná. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Autoři zasláním příspěvku udělují souhlas, aby jejich autorská práva vykonával FLOPS.cz. Autorům náleží za spolupráci s FLOPS.cz autorský honorář pouze po předchozí dohodě. Spolupráce autorů a firem s FLOPS.cz se řídí právním řádem České republiky.

Autorská práva
Veškerá autorská práva autorů vykonává FLOPS.cz. Užití obsahu je možné jen po předchozím souhlasu FLOPS.cz, musí splňovat podmínky FLOPS.cz a musí být v souladu s právním řádem České republiky.

Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů FLOPS.cz je dobrovolné. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů FLOPS.cz nebo jeho smluvními partnery. FLOPS.cz zaručuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s právním řádem České republiky.

Vyloučení odpovědnosti
Názory vyjádřené v diskuzích, komentářích, blozích a fórech jsou názory čtenářů a proto FLOPS.cz za obsah těchto čtenářských příspěvků neodpovídá.