sdílet

Unikátní skener pomůže zpřístupnit knižní fondy Národní knihovny na internetu

Obor: PR článek

Největší knižní robotický skener 4DigitalBooks DL 3003, jediný svého druhu u nás, se podařilo zdárně přestěhovat do Centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři. Dnešním dnem tak byla ukončena etapa transportu skenovací techniky do prostor Centrálního depozitáře v Hostivaři, které jsou sídlem projektu Národní digitální knihovny (NDK) a kde se rovněž nachází značná část Národního konzervačního fondu.

Již v minulých měsících byla do Hostivaře přemístěna ostatní skenovací zařízení jako PlusTek, automat Canon, dva rakouské roboty Treventus, plochý skener Scan2page a švýcarský skener 4DigitalBooks DL Mini-i. V závěrečné fázi byla instalována i velká verze posledně jmenovaného – robotický velkoformátový skener DL 3003, který dokáže sám obracet stránky či detekovat pokrčené listy.

„Jeho výhodou proti jiným zařízením, např. klínovým skenerům, je, že předlohu přitiskne zespodu na sklo, čímž dojde k narovnání stránek. Ty se pak nemusí upravovat softwarově a je snímán přesnější obraz. Národní knihovna navíc získala nejnovější vylepšenou verzi přístroje s kamerami nabízejícími vyšší rozlišení, kterou bude mít jako první na světě,“ vysvětluje Jan Vachuda, Senior Business Consultant společnosti Logica, která je systémovým integrátorem projektu NDK. „Společnost ASSY SA pro stěhování předem zpracovala a odzkoušela scénář, podle kterého se pak celá akce realizovala. Montáž proběhla za profesionálního dozoru Ivo Iossigera, majitele společnosti ASSY SA, který je současně konstruktérem skeneru DL 3003,“ dodává Vachuda.

Přípravné práce začaly už v 7 hodin ráno demontáží velkého okna v přízemí depozitáře jako jediným možným „vstupem“ s dostatečnou velikostí. V 9 hodin přijel na podvalníku teleskopický manipulátor a kamion se skenerem rozloženým do třech velkých krabic. Po vyjmutí okna byla budoucí skenovací místnost uklizena do stavu bezprašnosti, který je pro přístroje s větráky a průduchy důležitý. Napínavé bylo už vyložení skeneru z nákladního prostoru i transport k budově, neboť nejdůležitější z beden měla na délku více než tři metry a vážila přes 1,2 tuny. „Proto bylo potřeba, aby měl manipulátor neobvykle prodloužené nosné plochy s možností vysunutí ruky až do vzdálenosti 7 metrů. Bylo to žádoucí i s ohledem na nezpevněný povrch před budovou a demontovaným oknem,“ popisuje Jaroslav Volf, ředitel firmy Nupseso, která je dodavatelem skenovací technologie. Pak už byl vzácný náklad pečlivě umístěn, připevněn na nosné plochy, převezen k oknu a opatrně, centimetr po centimetru umístěn dovnitř.

„V Hostivaři už skenery zůstanou, ale na příští rok je po dokončení nového objektu plánován jejich finální přesun do sousední budovy, která je dosud ve výstavbě. I ten bude trochu dobrodružný, protože největší z přístrojů bude na místo dopraven pomocí jeřábu skrze střechu,“ líčí Tomáš Svoboda, náměstek sekce Digitalizace a technologie Národní knihovny ČR. V průběhu dnešního a zítřejšího dne se budou skenery instalovat a kalibrovat, od pátku 13. dubna by už měly být připraveny pro zácvik obsluh a integrační testování.

  


Národní digitální knihovna je souhrn aktivit, které provozuje Národní knihovna ČR spolu s partnerskými institucemi směřující k digitalizaci a zpřístupnění národního knihovního bohatství. Její nejvýraznější složkou je dotační projekt "Vytvoření Národní digitální knihovny" spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu MV. Vrámci tohoto dotačního projektu Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně zdigitalizují, dlouhodobě ochrání a zpřístupní významnou část svých fondů.

Projekt Národní digitální knihovna v sobě zahrnuje tři hlavní linie:
1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století,
tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 mil. stran, tedy přibližně 300 000 svazků.
2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.
3. Zpřístupnění digitálních dokumentů. Pokud to autorské právo dovolí, bude zdigitalizovaný materiál zpřístupňován volně a zdarma.

Co budeme přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?
• Dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru
• Uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od r. 1801 do současnosti
• Uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů)
• Dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven
• Další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

Projekt je financován částkou cca 300 mil. Kč v rámci Výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy", prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská zemská knihovna v Brně.


  

Váš hlas: Žádné Průměr: 10 (1 vote)